Home » Archives » Hájske putovalo k Ružencovej Panne Márii

Hájske putovalo k Ružencovej Panne Márii

Od 7. – 10. októbra 2022 sa v Hájskom konala kepeždská púť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie. Púť patrí u „Kepežďanov“ k najvýznamnejším udalostiam roka a privítala za slnečného počasia mnoho ľudí a milých hostí.

Autor: Jana Kovács

Od 7. – 10. októbra 2022 sa v Hájskom konala kepeždská púť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie. Púť patrí u „Kepežďanov“ k najvýznamnejším udalostiam roka a privítala za slnečného počasia mnoho ľudí a milých hostí.

Od 7. – 10. októbra 2022 sa v Hájskom konala kepeždská púť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie, ktorej je v dedine zasvätená starobylá kaplnka. Púť patrí u domácich k najvýznamnejšej udalosti roka. Hoci je kostol zasvätený svätej Barbore, farnosť ako taká prežíva púť, ktorá sa časom spojila aj s hodmi práve na Ružencovú Pannu Máriu. Keďže tento rok vyšiel sviatok práve na piatok, Hájčania – „Kepežďania„ – niektorí aj v krojoch – svätili slnečnú štvordňovú slávnosť (od piatka do pondelka) za zvonu zvonov, v hojnom počte a s milými hosťami.

Prípravy vyvrcholili v piatok poobede, keď sa ešte zdobilo a pripravovalo. Zátišia z kvetov, zametanie chodníkov, pripravenie lavíc na sedenie, nastavenie aparatúry alebo vybudovanie prístrešku pre slávenie svätej omše pri kaplnke… Všade bolo treba šikovné ruky ľudí, ktorí majú mariánske srdce a neboja sa dobrého diela.

Krásne jesenné počasie prilákalo na kepeždskú púť veľa pútnikov. V piatok prijal pozvanie generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Peter Šimko, ktorý svoju kázeň otvoril otázkou: „Kto najlepšie pozná dieťa?“ Odpoveď bola jednoduchá: mama. Mama, ktorá je napojená na dieťa a prežíva jeho radosť i bolesť. A tak aj Ježišova mama toto všetko pozná: „Kto teda pozná mamu, dozvie sa o Ježišovi všetko.“ Modlitba ruženca je život Pána Ježiša v skratke. Sústredíme sa na tajomstvá a spájame sa s tou, ktorá vie o Ježišovi najviac; pozeráme sa na udalosti jej očami, získavame blízky vzťah a vnútornú istotu: „Kde je istota, je odpustenie.“ Naša mama, Panna Mária, túto istotu dáva, aj keď žijeme ťažké časy neistoty. To, čo sme potrebovali ako malé deti – istotu a bezpečie, potrebujeme dnes od našej mamy, Panny Márie, a preto sa modlíme ruženec. 

V sobotu a nedeľu prijal pozvanie na slávenie svätej omše rodák z Hájskeho, riaditeľ klubu priateľov TV Lux vdp. Marián Bér. V jeho kázňach zazneli povzbudenia k modlitbe ruženca a príklady zázrakov a uzdravení. Modlitba má veľkú silu a Ružencová Panna Mária, ktorá nás vedie, sprevádza a neopúšťa, je našou istotou. Vdp. Marián Bér zaspomínal aj na dávne časy a pripomenul pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie. Keď si kresťanská Európa myslela, že už je koniec a turecké vojská ju prevalcujú, nariadil pápež Pius V. modlitbu ruženca. Bol presvedčený, že víťazstvo sa dosiahne jedine touto cestou – a nemýlil sa. Na pamiatku víťazstva nad Turkami v roku 1571 ustanovil 7. október za sviatok Ružencovej Panny Márie. 

Na záver sobotňajšej svätej omše, ktorá sa slávila v Kostole sv. Barbory, sa vyšlo do ulíc. Putovalo sa od kostola za spevu a modlitby ruženca až ku kaplnke. Pred kaplnkou sa veriaci spoločne pomodlili aj posledný desiatok radostného ruženca a Loretánske litánie. Ako jedným dychom spoločenstvo veriacich opakovalo „Oroduj za nás!“, ktoré sa v pozadí miešalo s hudbou kolotočov a zábavy. Po záverečnom poďakovaní nasledovalo slávnostné požehnanie, po ktorom si niektorí určite dopriali aj hodové pohostenie.

V nedeľu sa všetci zišli priamo pred kaplnkou. Nádhernému počasiu málokto odolal, a tak na svätú omšu pod holým nebom prišlo veľa ľudí. Zaplnilo sa celé okolie kaplnky aj hlavná ulica. Na kázni vdp. M. Bér opäť povzbudil aktuálnym príkladom zo života, ako na príhovor Panny Márie nastalo uzdravenie. Aj v minulosti sa veriaci modlili k Ružencovej Panne Márii a vo viere a v nádeji zasvätili kaplnku v Hájskom (v Kepeždi) Ružencovej Panne Márii. Zaznela aj modlitba svätého Bernarda Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária. Na záver vdp. Marián Antal poďakoval všetkým zúčastneným a ľuďom v službe: miništrantom, kostolníčke, organistovi, kantorovi, najmladším spevákom, aj tým mládežníckym, gitaristom a huslistke.

Nedeľná svätá omša sa ukončila spoločnou modlitbou zasvätenia dediny Hájske Ružencovej Panne Márii. Bol to veľmi krásny a silný moment.

V posledný deň sa veriacim v kázni prihovoril vdp. Marián Antal, správca farnosti v Hájskom. Povzbudil ľudí k vzťahu k Bohu, ktorému „… nie je nič nemožné“ (Lk 1, 37). Boh vedie skrze Boží zákon, prikázania a najmä vzťah, ktorý môžeme pestovať cez Pannu Máriu a jej áno, jej neodvolateľné fiat. Na príhovor Panny Márie sa udiali už uzdravenia, záchrany manželstiev a ľudia boli oslobodení spod diabolských tlakov. „Len svätý ruženec vziať a už diabla bolí hlava; diabol padá, keď ho používame; pravá nábožnosť a ruženec diabla poráža.“ (porov. citát svätého Pátra Pia, https://jezismaria1.webnode.sk/sila-modlitby-sv-ruzenec/) V ťažkých chvíľach je dobré si spomenúť na osobnosti, ktoré majú skúsenosť s modlitbou ruženca. Týmto nástrojom môžeme uzmierovať Boha, vyprosovať veľké Božie milosti pre všetkých a celú zem. 
Modlitba svätého ruženca je perlou meditatívnej modlitby Katolíckej cirkvi. Tak je len na nás, či si naberieme z jej hlbokej studnice darov. Tu sú prísľuby, ktoré dala Panna Mária tým, ktorí sa budú modliť ruženec: https://minoriti.sk/m/18-aktuality/250-prísľub-panny-márie-pre-tých-čo-sa-budú-modliť-ruženec.

Foto: autorka a priatelia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *