Home » Archives » Mons. Peter Šimko: Zjednotenie s Pánom mi dáva milosť prijať a pochopiť všetko

Mons. Peter Šimko: Zjednotenie s Pánom mi dáva milosť prijať a pochopiť všetko

Medzi transcendentné tajomstvá, ktoré nás presahujú a veľmi ovplyvňujú náš život, patrí i kontemplácia. Generálny vikár Mons. Peter Šimko vysvetľuje, čo je príčinou, podstatou, pointou a cieľom tohto tajuplného stavu.

Autor:  Júlia Kubicová

Medzi transcendentné tajomstvá, ktoré nás presahujú a veľmi ovplyvňujú náš život, patrí i kontemplácia. Generálny vikár Mons. Peter Šimko vysvetľuje, čo je príčinou, podstatou, pointou a cieľom tohto tajuplného stavu.

Kontemplácia nie je pre všetkých jasný pojem. Čo je jej podstatou a pointou?

Kontemplácia je vrcholom modlitby. Vtedy je modlitba absolútnou jednoduchosťou, životom, úplným odovzdaním sa do Božej vôle, darovaním sa, obetou. Slová už nie sú potrebné, len kontempláciu oneskorujú a komplikujú. Stačí sa pozerať na Pána a on dáva milosť prijať a pochopiť všetko. Je to spočinutie v Pánovi.

Dá sa kontemplácii naučiť?

Kontemplácia je Boží dar, milosť, nedá sa naučiť, len môžeme vytvoriť podmienky na jej prijatie.

O čo v nej ide?

Ide o zjednotenie sa s Pánom, keď vnímam realitu Božími očami a stávam sa jej súčasťou. Vnímam Boha vo všetkom. Je to stav Božej milosti. Pozrite sa napríklad na svätého Františka, ako vnímal Boha v stvorených veciach a chválil ho.

Podľa svätého Josemaría Escrivu sa i naša práca môže stať kontemplatívnou modlitbou. Ako to treba chápať; čo všetko môže byť kontemplatívnou modlitbou?

Učíme sa posväcovať svoju prácu modlitbou tak, že sa snažíme v práci žiť v Božej prítomnosti a často používame strelné modlitby. O čom hovorí svätý Josemaría Escrivá, to sa ľudsky nedá uskutočniť. Zo skúsenosti vieme, že kto to chce ľudsky zvládnuť, prestane sa modliť. Práca ho pohltí, bude si namýšľať, že sa modlí, a smeruje k vyhoreniu. Práca ako kontemplatívna modlitba je Boží dar, keď Boh je všetko vo všetkom. To je náš cieľ. Začnime sa najprv modliť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *