Home » Archives » Rodina prvou prioritou

Rodina prvou prioritou

Centrum pomoci pre rodinu (CPPR) je plodným občianskym združením. Prečo? Ani napriek situácii vo svete neustáva so svojou činnosťou a všetko zlé využíva na svoj rast a pre dobro druhých. Reč je o pobočke CPPR v Piešťanoch, ktorá funguje už piaty rok. Je jednou z dvoch, hneď po trnavskej, ktoré obohacujú práve našu diecézu.

Autor: Zuzana Novotná

Centrum pomoci pre rodinu (CPPR) je plodným občianskym združením. Prečo? Ani napriek situácii vo svete neustáva so svojou činnosťou a všetko zlé využíva na svoj rast a pre dobro druhých. Reč je o pobočke CPPR v Piešťanoch, ktorá funguje už piaty rok. Je jednou z dvoch, hneď po trnavskej, ktoré obohacujú práve našu diecézu.

CPPR v Piešťanoch sa nachádza na Poštovej ulici číslo 1, susediac s kostolom a kníhkupectvom Dobrá kniha. Riaditeľom a zároveň duchovným združenia je jezuitský kňaz Mgr. Matej Kasan, SJ, a štatutárnou zástupkyňou Mgr. Kristína Königová. Okrem nich však kolektív CPPR tvorí niekoľko ďalších odhodlaných zamestnancov a v neposlednom rade dobrovoľníkov, všetkých „zapálených“ pre dobrú vec. 

Ak by sme sa chceli pozrieť zblízka na poslanie ich činnosti, z výročnej správy znie: „Pre nás je RODINA prioritou, ktorá si zaslúži uznanie, podporu a ochranu. (…) Chceme reagovať na potreby súčasných rodín a pomáhať im, aby mohli napĺňať svoju jedinečnú funkciu vo výchove budúcich generácií. Myslíme aj na rodiny, ktoré sa pasujú s problémami, aj na tie, ktoré majú špeciálne potreby, aby sme aj im pomohli k plnohodnotnému prežívaniu a budovaniu rodinného zázemia pre ich deti.“ 

Niektoré z viacerých konkrétnych cieľov CPPR sú: podporovať úsilie o zachovanie stability manželstva a harmonickej rodiny, podporovať dobrovoľníctvo, zdravý vývoj človeka, vzbudzovať záujem o druhých, šíriť osvetu v oblasti prirodzeného plánovania rodiny a zodpovedného rodičovstva. 

Odborná aj laická pomoc, zameraná na jednotlivca, zahŕňa aspekty zvládania negatívnych pocitov, osamelosti, riešenia konfliktov, odpustenia sebe i blízkym, podpory sebapoznania, rozvoja, podpory pri zvládaní porozvodovej situácie, prekonania životných kríz a iné.

Okrem toho však CPPR poskytuje poradenstvo zamerané na pár, manželstvo a rodinu, poradenstvo pri výchove (kde sa kladie dôraz na vzťahovú väzbu medzi rodičmi a deťmi, vzájomnú komunikáciu plnú rešpektu a na zvládanie problémového správania), ale aj pastorálne poradenstvo, ktorého ovocím je vnášať Božiu prítomnosť do čohokoľvek, čím si človek prechádza.

Medzi obľúbené akcie patria duchovné obnovy, večery spoznávania pre zaľúbených, posedenia pre manželov, prednášky (témy ako manipulácia alebo začiatky podnikania na materskej), rôzne kurzy a podujatia pre otvorenú širokú verejnosť (napr. Deň rodiny v Piešťanoch, praktický kurz šitia) a projekty ako Sára, EKO šatník, EKO knižnica a misijný bazár.

Pre mladších je animátormi-dobrovoľníkmi pravidelne organizovaný prímestský tábor, naposledy s hravo podanou tematikou ekológie. Avšak deti tiež nepohrdnú milou ,,kakavkovou párty”, kde môžu spolu stráviť príjemný čas. Tínedžerom sa animátori venujú formou stretnutí a prednášok a nezanedbali tento čas ani v zhoršenej situácii.

CPPR spolupracuje napríklad s Trnavskou arcidiecézou, mestom Piešťany, Ligou pár páru, vydavateľstvom Dobrá kniha a Materským centrom Cesta.

V oblasti sociálneho, sociálno-psychologického a rodinného poradenstva CPPR v Piešťanoch v priebehu roka 2021 zrealizovalo 105 sedení pre 66 klientov. Perspektívne sa však do budúcnosti črtá nárast týchto čísel. Dobrovoľníci za posledný rok odpracovali 1 422 hodín.

Kontakty

Ak by ste potrebovali čokoľvek sa opýtať, alebo mali záujem o poskytované služby, ozvite sa na nasledovný kontakt: cppr.piestany@gmail.com, alebo nahliadnite na hlavnú stránku centra.

Fotografie: archív CPPR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *