Home » Archives » Medžugorje, deň tretí: So svätým Jozefom

Medžugorje, deň tretí: So svätým Jozefom

Tentoraz sme deň nezačínali svätou omšou, ale hneď po raňajkách sme sa vydali na púť k Panne Márii na Vrch zjavenia – Brdo. Každý náš krok bol sprevádzaný modlitbou a vďačnosťou za to, že môžeme byť na takom svätom mieste.

Autor: Jakub Kohutiar/Bea Špaková

Tentoraz sme deň nezačínali svätou omšou, ale hneď po raňajkách sme sa vydali na púť k Panne Márii na Vrch zjavenia – Brdo. Každý náš krok bol sprevádzaný modlitbou a vďačnosťou za to, že môžeme byť na takom svätom mieste. Prišli sme sa najmä poďakovať za všetky milosti a prosiť o pokoj vo svete aj v srdciach každého jedného človeka. Cestu sme si spríjemnili modlitbou ruženca na tento úmysel.

Sviatok svätého Jozefa je pre nás niečím výnimočným. Svätého Jozefa spolu s Pannou Máriou berieme za patrónov nášho vzťahu. Má to viacero dôvodov, ale takým hlavným je aj modlitba k svätému Jozefovi za manžela, ktorú som sa modlievala pred začiatkom nášho vzťahu. Som naozaj vďačná, že sa táto modlitba ku mne dostala. Je dôležité modliť sa za budúceho manžela, budúcu manželku. Nech však táto modlitba nie je len rutinná, ale nech vychádza zo srdca, pretože len ak je úprimná, prinesie svoje ovocie.

Svätý Jozef, ďakujem ti za to, že som sa ešte nevydala (neoženil). Svätý Jozef, ty v Bohu vieš, kto má byť mojím (mojou) manželom (manželkou), pomôž mi ho (ju) stretnúť. Svätý Jozef, daj, aby to bol dobrý(á) manžel(ka), ktorý (á) ma bude milovať a vážiť si ma tak, ako si si ty vážil Pannu Máriu. Svätý Jozef, daj, aby sa rozpadol môj vzťah, ak sa Bohu nepáči. Svätý Jozef, sľubujem ti, že si zachovám predmanželskú čistotu. Svätý Jozef, sľubujem ti, že budem iným ľuďom hovoriť, že takého (takú) dobrého (dobrú) manžela (manželku) mám od teba. Amen.

Aj svätá omša sa niesla v duchu tohto sviatku. Okrem každoročne popisovaných vlastností a čŕt svätého Jozefa kňaz poukázal najmä na poslušnosť. Práve poslušnosť Božiemu slovu a dôvera v to, čo mu bolo povedané. Prijal Božiu vôľu za svoju a odovzdal sa. Sme pozvaní rozlišovať Božiu vôľu a následne ju aj žiť.

Prišli sme pozrieť aj sochu zmŕtvychvstalého Pána Ježiša, kde sme taktiež zotrvali v modlitbe a rozjímaní nad smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. Naše rozjímanie pokračovalo pri adorácii v kaplnke a po celý zvyšok dňa.

Fotografie: Jakub Kohutiar/Bea Špaková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *