Home » Archives » Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti (SKA)

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti (SKA)

Ak ste z Piešťan či okolia, skratka názvu spoločenstva vám nebude neznáma. Alebo mnohých ľudí z nich aj poznáte. O predstavenie spoločenstva sme poprosili jej členku Máriu Véghovú.

Autor: MV, MK

Ak ste z Piešťan či okolia, skratka názvu spoločenstva vám nebude neznáma. Alebo mnohých ľudí z nich aj poznáte. O predstavenie spoločenstva sme poprosili jej členku Máriu Véghovú.

SKA sú založené na racionálnej jezuitskej spiritualite. Základom je duchovná formácia nasledovaná konkrétnou službou v živom spoločenstve. Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti stoja na troch pilieroch: spoločenstvo, spiritualita a angažovanosť v zmysle kresťanskej misie a služby.

História: Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti (SKA) prešli viacročným hľadaním svojej terajšej identity. Už v roku 1999 založil páter Leopold Slaninka, SJ, v Piešťanoch prvé spoločenstvá s charizmatickou spiritualitou a keď po dvoch rokoch odchádzal do Ríma na štúdiá, bolo tu dvanásť spoločenstiev s asi dvesto členmi. V roku 2010, keď sa do Piešťan opäť vrátil, tam našiel len jediné spoločenstvo. Začal znova, tentoraz v duchu ignaciánskej spirituality.  Postupne v Piešťanoch vzniklo až dvadsaťosem spoločenstiev, i cez náročnú pandemickú dobu pretrvalo približne dvadsať spoločenstiev, pričom trojročnou duchovnou formáciu prešlo celkovo okolo šesťsto veriacich. Podobne ako Pán Ježiš sa venoval tri roky svojim apoštolom, aj v SKA každý najskôr prechádza trojročnou duchovnou formáciou v ignaciánskej spiritualite v rámci malého spoločenstva. Po nej je každý pozvaný zaradiť sa do takzvaného „misijno-služobného“ spoločenstva, kde sa veriaci stretávajú už nielen kvôli svojej formácii, ale je to predovšetkým ich jedna spoločná misia, ktorej sa ako spoločenstvo venujú. Od roku 2017 popri formačných spoločenstvách sa rozvinulo aj trinásť rozličných služobných, apoštolských misií a služobných smerovaní. Sú to napríklad:

– Spoločenstvo, ktoré sa neúnavne venuje núdznym rodinám a v zimných mesiacoch zvlášť tým, ktorí sú bez domova – pripravujú potravinové balíčky, teplé oblečenie a hlavne dávajú veľa lásky a prijatia práve tým, ktorí ju nemajú. Poznajú každého bezdomovca osobitne a po mene.

– Veľkou službou bola pomoc pre starších a tých, ktorí zostali osamotení hlavne počas pandémie, ktorú praktickými skutkami poskytovalo spoločenstvo pomoci osamelým, ktoré má v tíme medzi sebou lekára, zdravotníkov, psychológa i opatrovateľku.

– Spoločenstvo našich najmenších „KP – Kristovi priatelia“ má plno nápadov, ako prežívať radosť v každodennom živote a rozdávať ju i ostatným. 

Chválové spoločenstvo využíva hudbu na oslavu nášho Pána a svojou dynamikou dokáže strhnúť všetkých k spoločnej chvále.

Vnímame a reflektujeme i aktuálne potreby: Spoločenstvo SKA je nápomocné i pri takých praktických činnostiach ako upratovanie kostola, ktoré sa stalo príležitosťou na vzájomné spoznanie a nakoniec i príjemné posedenie pri koláčiku a rozhovore. Aktuálnou veľkou výzvou je pomoc pre vojnou ťažko skúšanú Ukrajinu. Spoločenstvo zorganizovalo zbierku, ktorá ďalej pokračuje, hľadáme ubytovanie a poskytujeme domov matkám s deťmi z Ukrajiny.

Spoločenstvá sa stretávajú v Jezuitskom pastoračnom centre, ale často aj priamo v teréne pri jednotlivých službách. Jednotlivé spoločenstvá fungujú autonómne, ale máme i  pravidelné spoločné stretnutia. Veľkou oslavou je deň spoločenstva, keď sa máme možnosť všetci spolu navzájom spolu tešiť, povzbudiť a oslavovať Boha. Tradíciou je i každoročné veľké víkendové stretnutie rodín spolu s deťmi v Rodinkove, keď sa rodičia venujú praktickým vzťahovým prednáškam a animátori pripravia dobrodružný program pre deti. Veľkou duchovnou vzpruhou sú pravidelné duchovné exercície. Za duchovnú formáciu je zodpovedný jezuita páter Leopold Slaninka, SJ, ktorý nás neustále sprevádza, povzbudzuje a je nám veľkým požehnaním.

Pre tých, ktorí chcú prehĺbiť svoj duchovný život a hľadajú spoločenstvo, je možné zapojiť sa a nastúpiť na cestu duchovnej formácie. Otvára sa ďalšie nové spoločenstvo pre nových záujemcov… Radi vás privítame na „Cafee meet point SKA po rodinnej svätej omši v jezuitskom kostole v Piešťanoch. Priláka vás vôňa čerstvej kávičky, srdečné úsmevy a dobrá nálada. Viac sa možno o SKA dozvedieť na web stránke: skapiestany.sk.

Nechajme prehovoriť niektorých z členov. Autentické svedectvá povedia viac: Andrejka a Karol: „U nás to bolo asi takto: Začalo sa to nesmelým vstúpením do sakristie u jezuitov a zapísaním sa do zoznamu záujemcov o vstup do spoločenstva. Tri roky formácie uplynuli veľmi rýchlo a my sme stále nechceli prijať, že spoločenstvo, kde sa cítime dobre, skončí, máme sa rozísť a aktívne pomáhať pri formovaní nového spoločenstva. Práve v tom čase sa jedno z našich detí ocitlo medzi životom a smrťou a náš život sa v okamihu zmenil. Vtedy sme v sebe objavili všetko, čo sme dovtedy len prijímali, a cítili sme, ako keby sme po tie roky boli na túto chvíľu pripravovaní. Zažívali sme pokoj, lebo iní sa za nás modlili, a pocítili sme praktickú pomoc, ktorú sme nečakali. A nadovšetko sme zažili silu Božej moci, ktorý daroval život tam, kde hasla nádej. Preto sme sa rozhodli prijať pozvanie a odvtedy pomáhame v nových spoločenstvách, kde dostávame oveľa viac, ako sami dávame. Sme svedkami toho, ako požehnanie vstúpilo do nášho života, do života našich detí a mení životy aj ľuďom okolo nás.“

Fotografie: archív spoločenstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *