Home » Archives » Nový gvardián hlohoveckého kláštora slávil s veriacimi Porciunkulu

Nový gvardián hlohoveckého kláštora slávil s veriacimi Porciunkulu

Dňa 2. augusta 2022 sa vo františkánskom Kostole všetkých svätých v Hlohovci konala slávnostná svätá omša na sviatok Panny Márie Anjelskej, ľudovo nazývaný „Porciunkula“.

Autor: Lucia Froncová

Dňa 2. augusta 2022 sa vo františkánskom Kostole všetkých svätých v Hlohovci konala slávnostná svätá omša na sviatok Panny Márie Anjelskej, ľudovo nazývaný „Porciunkula“.

Tento názov sa viaže na malý kostolík v Taliansku, kde sa začali písať dejiny františkánskej rehole, a v tento deň bolo možné získať plnomocné odpustky. Svätú omšu slúžil novovymenovaný gvardián kláštora a správca kostola páter Augustín Peter Hlavina, OFM, ktorý vo funkcii vystriedal pátra Jeremiáša Daniela Kvaku, OFM. Vo svojej homílii sa zameral práve na silu plnomocných odpustkov, ktoré v stredoveku nebolo také ľahké získať ako teraz. Veriaci museli putovať k hrobom apoštolov Petra a Pavla do Ríma, k hrobu apoštola Jakuba do Compostely v Španielsku alebo do Svätej zeme. Krátko po tom, ako sa František počas istej júlovej noci modlil v kostole Panny Márie Anjelskej, mal videnie. Zjavil sa mu Kristus so svojou Matkou a zástupom anjelov a vyzval ho, aby si vyprosil milosť, ktorá by oslávila Boha a spasila ľudí. Hneď potom sa mal vrátiť do Perugie, aby predniesol pápežovi svoju – na tú dobu odvážnu – prosbu. V sprievode brata Massea predstupuje pred pápeža a prosí o veľmi významné odpustky, „aby každý veriaci, ktorý s pravou ľútosťou a po spovedi príde do kostolíka Panny Márie Anjelskej, dosiahol úplné odpustenie svojich vín a trestov“. Prekvapený pápež súhlasí, ale vyslovuje obmedzenie, aby to platilo navždy, každý rok, ale iba jeden deň – od vešpier predchádzajúceho dňa do vešpier nasledujúceho dňa. Porciunkula znamená v preklade malý kúsok či čiastočka zeme. Aj my sme pozvaní zakúsiť lásku Boha na tomto kúsku zeme, v našom chráme, ktorý stavali naši predkovia a kde prichádzame na stretnutie s Kristom v Eucharistii. Liturgiu slova a obetné dary si pripravilo Združenie kresťanských seniorov. Na svätú omšu zavítali okrem domácich františkánskych terciárov aj terciári z Topoľčian. Po záverečnom požehnaní nasledovalo spoločné agapé v kvadrume kláštora.

Foto: autorka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *