Home » Archives » Fatimská procesia v Trnave na Tulipáne

Fatimská procesia v Trnave na Tulipáne

Posledné fatimské zjavenia si pripomíname 13. októbra. Aj v tomto roku sa počas neho pavlínska farnosť  v Trnave na Tulipáne duchovne spojila s mariánskym pútnickým miestom vo Fatime.

Autor: vdp. Grzegorz Oskwarek

Posledné fatimské zjavenia si pripomíname 13. októbra. Aj v tomto roku sa počas neho pavlínska farnosť  v Trnave na Tulipáne duchovne spojila s mariánskym pútnickým miestom vo Fatime.

Po 18.00 hodine sa začala svätá omša, ktorej predsedal P. Wieslaw Zajac, OSPPE, predstavený pavlínskej komunity a zároveň farár v Trnave na Tulipáne. Na začiatku svätej omše privítal všetkých zhromaždených a v úvodných slovách pripomenul udalosti, ktoré sa stali 13. októbra, keď sa Panna Mária poslednýkrát zjavila fatimským deťom.

Kazateľom bol P. Gregor Wach, OSPPE. Ten počas homílie poukázal na Pannu Máriu, ktorú nám Ježiš Kristus dal ako našu matku, tú, u ktorej môžeme hľadať útechu a ochranu. Veriacich povzbudil k úcte k Panne Márii, ktorá sa zvlášť v mesiaci októbri prejavuje modlitbou posvätného ruženca. 

Po ukončení Eucharistie sa veriaci zhromaždili pred kostolom, kde sa začala mariánska procesia spojená s modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedli členovia ružencového bratstva. Po ukončení procesie sa všetkým zhromaždeným prihovoril P. Gregor Wach, OSPPE, všetkým zhromaždeným sa poďakoval za spoluúčasť na tejto pobožnosti a následne udelil požehnanie. Na úplný záver pobožnosti veriaci odspievali mariánsku antifónu Maria Regina Mundi.

V pavlínskej farnosti v Trnave na Tulipáne sa každý rok od mesiaca mája až do októbra konajú práve v trinásty deň fatimské pobožnosti. Tieto pobožnosti pripomínajú zjavenia Panny Márie trom fatimským deťom, ktoré sa stali rovnako vždy v trinásty deň mesiaca a ktoré mali svoj začiatok v mesiaci máj. Výnimkou bol mesiac august, keď sa Panna Mária zjavila až v devätnásty deň, pretože deti boli v čase zjavenia uväznené.

Foto: vdp. Grzegorz Oskwarek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *