Zem svätá!

„Aha! Niekto vošiel alebo vyšiel z kaplnky!“ pomyslel som si vždy, keď sa ozval ten nepríjemný rachot rozbitej dlažby, ukrytej pod kobercom pri…

Pár viet

Drahí priatelia, Prechádzame náročným obdobím – sledujeme vojnu v Ukrajine, modlíme sa za mierové ukončenie sporu, usilujeme sa v rámci svojich možností pomáhať tým,…