Home » Archives » Spoločenstvo charakteristické radosťou

Spoločenstvo charakteristické radosťou

Autor: Lucia Hudcovičová

Spoločenstvo Joy, ktoré pôsobí v Šúrovciach, je spoločenstvom mladých ľudí, ktorí túžia po Bohu a osobnostnom rozvoji.

Kde spoločenstvo vzniklo a pôsobí?

Na začiatku nášho spoločenstva boli len samostatné dievčenské stretká. Neskôr sa začali stretávať aj chlapci a asi po roku sme sa spojili. Takže všetko vzniklo v Šúrovciach na fare, kde aj pokračujeme.

Čo bolo dôvodom jeho vzniku?

Túžba mladých po spoločných stretnutiach, spoločnom raste. Túžba po mieste, kam človek môže prísť taký, aký je, a kde sa hovorí o Bohu.

Kto je jeho duchovným sprievodcom?

Vždy je to kňaz, ktorý pôsobí v našej farnosti. Momentálne je to Mgr. Dobromil Zifčak, PhD.

Fotografie: Archív spoločenstva

Kto je jeho lídrom?

Lídrom je Lucia Hudcovičová.

Čo ponúka?

Spoločenstvo, radosť zo živého vzťahu s Bohom, spoločné zážitky a výlety.

Aké sú reakcie či skúsenosti členov spoločenstva zo stretávania sa?

Z reakcii ľudí môžem povedať, že najdôležitejšie, čo zažívajú ľudia v spoločenstve, je prijatie.

Akú pomoc ponúka spoločenstvo farnosti?

Momentálne sa venujeme hlavne deťom a tiež sa zapájame do farských aktivít či hráme na svätých omšiach.

Čo je špecifickou charizmou spoločenstva?

Radosť.

Má spoločenstvo svojho patróna, vzor?

Nie, ale je to dobrý nápad.

Čo je pre vaše spoločenstvo výzvou v tomto čase vo farnosti, v spoločnosti, Cirkvi?

Po dlhom čase, čo sme sa nemohli stretávať, určite potrebujeme utužiť vzťahy a hlavne duchovný rast.

Na koho sa môžu záujemcovia obrátiť?

Myslím, že na každého člena spoločenstva, ale určite na Luciu.

Otázka pre zodpovedných za spoločenstvo:

Prečo ste si vybrali službu práve v tomto spoločenstve?

Predchádzajúca líderka mala túžbu posunúť sa ďalej a dlho sme v našom spoločenstve riešili, kto to bude ďalej viesť. Boh mi každým dňom dával väčšiu túžbu a hlavne odvahu ísť do toho. A tak som tu.

Čo vám dáva táto služba a kam vás posunula?

Iný pohľad na ľudí. Vedieť prijať každého, aj keď nie je podľa mojich predstáv. Učím sa prijímať rôznorodosť medzi nami. Veľmi sa mi páči, že každý má iné srdce a túžby, že sa môžeme navzájom od seba učiť. Každý sme dobrý v niečom inom. Ľudia v našom spoločenstve ma asi najviac učia vedieť sa obetovať, trpezlivosti a otvorenosti. Pre mňa ako introverta bola otvorenosť veľmi náročná, ale vďaka ľuďom zo spoločenstva to ide lepšie.

Sú situácie aj zo služby, života v komunite, na ktoré sa nezabúda… o čom môžete svedčiť vy?

Veľmi dôležitý moment pre naše spoločenstvo bolo, keď sme prvýkrát robili Alfa kurz pre birmovancov. Všetci sme do toho išli v úplnej radosti, úprimnosti srdca, odhodlaní, ale najmä v jednote ako spoločenstvo. Bol to čas, keď sme sa každý mohli spoľahnúť na každého, všetci sme vedeli, že nie sme sami, ale že vždy za nami niekto stojí. Ešte aj ľudia z farnosti sa za nás a birmovancov modlili. Nešli sme do toho len ako spoločenstvo, ale ako celá farnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *