Home » Archives » Vesmírna čierna diera lásky. Alebo biela?

Vesmírna čierna diera lásky. Alebo biela?

Najsvätejšia Trojica je jedným z tajomstiev našej kresťanskej viery.

Autor: o. Marián Vivodík

Najsvätejšia Trojica je jedným z tajomstiev našej kresťanskej viery. Známy je príbeh o svätom Augustínovi, ktorý sa snažil pochopiť tajomstvo Najsvätejšej Trojice, pričom, ako nad tým uvažoval, videl chlapčeka pri mori, ako prelieva vodu z mora do jamky. Pýtal sa ho, čo to robí, a on odpovedal, že prelieva more do jamky. Svätý Augustín sa pousmial a povedal, že to sa mu nikdy nepodarí. Na to mu chlapec povedal, že sa mu to podarí skôr, ako sa jemu podarí pochopiť Najsvätejšiu Trojicu. 

Najsvätejšia Trojica a človek sú akoby protipóly. Niekto taký svätý, najsvätejší a človek taký hriešny. Taký veľký a taký nepatrný a malý. A predsa nie sme ďaleko od seba. Náš Boh chce byť blízko každému z nás. Najprv je dôležité uvedomiť si, že tu na zemi nie sme náhodou. Sme tu preto, že to chcel náš Boh. Chce nás takých, akí sme, ako vyzeráme, čo je pre nás niekedy ťažké pochopiť. Myslíme si, že by sa dalo na nás čo-to poopraviť, ale Boh sa usmieva a hovorí nám, že sa mu páčime práve takýto. Krivé zúbky, pehy, čudný nos. Má z nás radosť, sme jeho neopakovateľný originál. Boli sme stvorení, ako nám to hovorí Biblia, na obraz Boží, preto znázorňujeme Boha ako starčeka s bradou a žezlom. Ale nie on bol stvorený na náš obraz, ale naopak, my na jeho. A v čom spočíva ten obraz? Nuž, máme rozum a slobodnú vôľu. Rozumom môžeme spoznávať Boha a slobodnou vôľou sa môžeme k nemu privinúť. Aj keď je pravda, ako som už spomínal, že aj náš rozum na všetko nestačí. Pán Ježiš povedal apoštolom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy“ (Jn 16,12n). Teda máme tu prisľúbenú posilu z neba – Ducha pravdy. Pán Ježiš pred Pilátom vyznal: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas“ (Jn 18, 37). Pilát na to odpovedal otázkou: Čo je pravda!? Nemal Ducha pravdy, preto mu nerozumel. Keď sa utiekame k Bohu úprimnou modlitbou, ponárame sa do Ducha Božieho a Boh nám zjavuje svoju pravdu. Pravdu o živote a smrti, utrpení a zmysle obety. Vtedy je nám Boh tak blízko. Skláňa sa k človeku a hoci nevyrieši všetky bolesti nášho života, dá im zmysel. 

A ešte jeden krásny pohľad na Najsvätejšiu Trojicu. Je to spojenie troch božských osôb, spojenie lásky, ktoré nás vťahuje do seba. Stvoril nás z lásky a pre lásku. Dáva nám to ako hlavný zákon. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Prisľubuje nám, že aj keď matka zabudne na svoje dieťa, on na nás nezabudne. Nevzpierajme sa tejto láske, kráčajúc po jeho cestách nechajme sa milovať nekonečnou láskou Boha. On sám nás hľadá.

Foto: pinterest.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *