Home » Archives » Vidieť srdcom

Vidieť srdcom

Autor: sr. Karmela, premonštrátka

Evanjeliu podľa Lukáša 21, 5 – 19 čítame Ježišovu eschatologickú reč, ktorej témou sú znamenia zničenia chrámu, ale aj znamenia, ktoré budú predchádzať koncu sveta. Ježiš je v chráme a tí, ktorí sú s ním, obdivujú jeho nádheru. Ježiš vstupuje do ich rozhovoru a upriamuje ich pozornosť na budúcnosť takého nádherného chrámu: neostane kameň na kameni, všetko bude zborené.

História sveta nás už toľkokrát poučila, že bohatstvo tohto sveta sa pomíňa, často zapadne prachom a časom aj zabudnutím. No Ježiš nás chce cez Božie slovo upriamiť na iný chrám, omnoho dôležitejší, kvôli ktorému prišiel na tento svet, a tým je naša duša. Ak žijem v milosti posväcujúcej, moja duša je ako nádherný chrám ozdobený čnosťami a Boh prebýva v jeho strede. Žiaľ, každý môj hriech ho ničí, pustoší. Ak nechám hriech pôsobiť vo svojom živote, časom bude moja duša ako obraz zboreného chrámu.

Čo robiť, ako sa starať o svoj duchovný chrám?

Sviatosť zmierenia, Božie odpustenie – milosrdenstvo mi očisťuje dušu od hriechov. Sviatosť Eucharistie, svätá omša, ma posilňuje, živí moju vieru. Vytrvalá modlitba a pôst posilňujú moju vôľu a dávajú mi silu čeliť všetkým ťažkostiam a krížom života. Sväté písmo je lampou môjho duchovného chrámu.

Dajte si pozor, aby vás nezviedli! Ježiš nás upozorňuje na falošných prorokov, ktorí sú aj v dnešnej dobe. Ako ich rozpoznám, keď tá dnešná doba je taká zložitá a pravda sa často mieša s klamstvom?

Sviatostný život robí moju dušu čistou a vnímavou na dobro a zlo. Sväté písmo mi bude ako lampa svietiť na ceste a pomáhať rozoznávať dobrých prorokov od tých falošných.

Ježiš predpovedá vojny, zemetrasenia, no nechce nás strašiť, toto všetko musí prísť predtým, ale koniec ešte nebude hneď. On je stále s nami.

Ježiš je Pravda, nesľubuje nám však pohodlie .Naopak, tí ktorí ho nasledujú, budú prenasledovaní. Pre Kristovo meno môžem byť i znevažovaný, diskriminovaný – v rodine, škole, práci, od kamarátov –, lebo chcem ísť čistou cestou, lebo uznávam morálne hodnoty. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Ježiš nás uisťuje, že o nás vie. Dáva nám prísľub, že ak mu budeme verní, on nás bude predchádzať všade, kam pôjdeme, a bude našou posilou. Ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.

Ak vytrváte zachováte si život. Aký život? Život už tu na zemi naplnený radosťou a pokojom z čistého svedomia – a raz vo večnosti, kde bude naša duša, náš duchovný chrám, žiť s Bohom naveky.

Foto: archív sestry Karmely

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *