Home » Archives » Osobný strážca

Osobný strážca

Nielen rodičia malých detí, ale často aj my sami si povzdychneme: mať tak osobného strážcu! Koľko výhod by to malo! Možno tento povzdych vzniká aj preto, lebo málo vieme o úžasnej pomoci a moci anjelov strážnych – osobných strážcov každého jedného z nás.

Autor: Mária Kohutiarová

Nielen rodičia malých detí, ale často aj my sami si povzdychneme: mať tak osobného strážcu! Koľko výhod by to malo! Možno tento povzdych vzniká aj preto, lebo málo vieme o úžasnej pomoci a moci anjelov strážnych – osobných strážcov každého jedného z nás.

Pritom prvá vec, čo sa nám vynorí pri slovnom spojení „anjel strážny“, je sladký obrázok do modlitebnej knižky s vyobrazením nevinného dieťaťa modliaceho sa k svojmu anjelovi. A hneď potom nám v hlave naskočí text nehynúcej modlitby, ktorú si pamätajú aj tí, čo sa už dávno s Cirkvou rozlúčili: Anjeličku, môj strážničku… Zdá sa, akoby sme sa hanbili za príliš detský obrázok a detskú modlitbu a jednoducho poslali anjela strážneho kdesi na perifériu svojho záujmu. Múdre to práve nie je. Prečo?

Sila anjelov a Boží plán

Z Katechizmus Katolíckej cirkvi a učenia Cirkvi vieme, že anjeli sú nesmrteľné duchovné bytosti, ktoré boli stvorené Bohom. Slovo „anjel“ pochádza z gréckeho „angelos“ a znamená „posol“. Písmo hovorí, že „ustavične hľadia na tvár Otca na nebesiach“ (porov. Mt 18, 10) a oslavujú ho ako tí, ktorí strážia človeka. Slúžia Bohu rôznymi spôsobmi, veľmi často ako poslovia jeho správ a ochrancovia. Na rozdiel od ľudí – hoci anjeli sú tiež stvorenými bytosťami – majú však oveľa vyššie poznanie, inteligenciu a rozum, aj keď nie neobmedzené. Katechizmus presne hovorí o ich úlohách: „Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka i zblízka zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní: zatvárajú pozemský raj, chránia Lota, zachraňujú Agar a jej dieťa, zadŕžajú Abrahámovi ruku, svojou službou sprostredkúvajú Zákon, vedú Boží ľud, zvestujú narodenia a povolania, pomáhajú prorokom, aby sme uviedli aspoň niekoľko príkladov. Napokon anjel Gabriel zvestuje narodenie Predchodcu a potom narodenie samého Ježiša.“ (KKC 332) Vieme aj o rozdelení anjelov na dobrých a zlých, o siedmich anjelských chóroch na čele so serafínmi, poznáme archanjelov a ich úlohy.

Anjel vedľa nás

Osobitnou služobnou kategóriou anjelov sú práve tí, ktorých Boh vyčlenil každému človeku, ktorý bol, je a bude na zemi, ako osobného ochrancu, pomocníka a sprievodcu. Sú to anjeli strážni. Sväté písmo o nich hovorí: „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dám príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách“ (Ž 91, 10 – 12). O anjeloch strážnych hovorí Písmo na viacerých miestach Starého aj Nového zákona. Dokonca cirkevní otcovia verili, že svojho anjela strážneho majú aj pohania a hriešni ľudia. Prečo si Boh dovolil taký „rozmar“ mať toľko anjelov, ktorí sa majú osobitne venovať len jednému človeku?

Boh vedel, že každý človek je po páde a s nádielkou dedičného hriechu slabý. Záleží mu na tom, aby sme sa čo najviac vyhli potknutiam a pokušeniam, ktoré nedokážeme vždy rozlíšiť a zvládnuť. Preto nám dal niekoho, kto je pri nás vo dne, v noci, neustále pripravený, v pohotovosti, s mocou, ktorá ďaleko presahuje našu. „Kto si myslí“, hovorí Svätý Otec František, „že môže kráčať sám, že si sám stačí, upadá do pýchy.“ Jediné, čo potrebujeme urobiť, je pozvať svojho anjela strážneho do nášho života, do každej konkrétnej situácie. Úlohou anjelov je povzbudzovať nás k dobrým slovám, skutkom a myšlienkam, tiež chrániť od zlého. Tiež sa za nás modlia a prednášajú naše prosby Bohu. Anjel strážny nemá moc ovplyvniť priamo našu vôľu ani náš rozum. Môže nám pomáhať nepriamo vnuknutiami a myšlienkami, ktoré nasmeruje správnym smerom. Rovnako ako Boh totiž rešpektuje našu osobnú slobodu a „nepchá“ sa, kam ho nevolajú.   

Hoci svojho spoločníka z neba nevidíme a jeho práca je nenápadná, jeho úloha je jasná. Pápež František o nej hovorí: „… žiadny muž ani žena nedokáže poradiť tak, ako on. Môžem poradiť inému, no nemôžem radiť sám sebe. Radí mi Duch Svätý a anjel strážny. Preto ho potrebujeme. Toto nie je akási fantazírujúca doktrína o anjeloch. Nie, je to skutočnosť. Ako povedal Ježiš, Boh: ‚Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil, aby ťa sprevádzal na ceste, aby si sa nezmýlil.“ Úloha anjela strážneho je v zdieľaní sa radosti z viery z Boha s človekom. Zároveň stále prosí Boha za svojho zverenca a pozitívne na neho vplýva dobrými radami – hlavne v životných rozhodnutiach, ako sú manželstvo, voľba životného povolania či skúška. Využíva pri tom svoju veľkú múdrosť. Je istou ochranou svojho zverenca pred diablom a jeho pomocníkmi, ako aj pred fyzickými a duchovnými nebezpečenstvami. Najdôležitejšou úlohou anjela strážneho je dosiahnuť čo najväčšiu blízkosť duše a Boha – a v konečnom dôsledku spásu duše. Len nepriamo sa ich pomoc týka časných vecí. Pomoc a ochrana anjela strážneho nikdy neprestáva, hoci niekedy sa fyzicky od človeka môže vzdialiť. Anjel strážny nie je prekážkou vzťahu medzi človekom a Bohom – práve naopak, on tento vzťah posilňuje a teší sa z neho.

Úloha nášho strážcu sa nekončí hodinou našej smrti, ba práve naopak, tu je jeho prítomnosť ešte dôležitejšia. Keď sa duša postaví pred Boha, jej anjel je blízko nej a posilňuje ju pred poslednými útokmi diabla a jeho spoločníkov. Rovnako ak sa duša dostane do očistca, je to jej anjel strážny, ktorý ju často navštevuje a povzbudzuje, až kým sa duša nedostane do neba. Zároveň je to práve on, ktorý prosí za dušu u Boha, aby čím skôr mohla prejsť z očistca do neba – dokonca môže vnuknúť myšlienky na modlitbu a obetu za túto svoju dušu ľuďom na zemi. Je chybou strážneho anjela, ak človek, ktorý mu bol zverený, nebude spasený? Nie, anjel strážny predsa robil, čo mal a k čomu ho Boh zaviazal v jeho poslaní, no zároveň rešpektoval slobodnú vôľu svojho zverenca. 

Ja a anjel strážny

Dôležité však je rozprávať denne so svojím anjelom strážnym, volať ho na pomoc, prosiť o radu a osvetlenie situácie. Aj taký veľký svätec, ako bol Páter Pio, priznal, ako veľmi potrebuje svojho anjela strážneho. Nepotrebujeme na to však – napriek obrovskému množstvu anjelov hlavne v ezoterike – poznať jeho meno. Každý anjel vie, komu bol pridelený, a verne sa o „toho svojho človeka“ stará aj cez jednoduché oslovenie „anjel strážny“. 

Sviatok anjelov strážnych sa slávi v Cirkvi od sedemnásteho storočia, od revízie cirkevného kalendára je ich dňom 2. október. Pravdu o ich jestvovaní zadefinovala aj dogma Katolíckej cirkvi – teda ide o učenie, o ktorom nie je možné pochybovať. 

Oveľa múdrejšie je nájsť si svoj vlastný spôsob či modlitbu k anjelovi strážnemu – od osobnej modlitby vlastnými slovami cez modlitby, ktoré ponúka Cirkev. K dispozícii sú napríklad aj krátke litánie k anjelom strážnym. Pápež Urban VIII. schválil dokonca v roku 1624 Bratstvo anjelov strážnych – povinnosťami jeho členov je zotrvať v milosti posväcujúcej, taktiež účasť na aktivitách spoločenstva pri poklone Eucharistii a účasť na Eucharistii v určenom čase, individuálna modlitba k anjelom strážnym a účasť na sviatkoch anjelov strážnych, archanjelov, Panny Márie, Kráľovnej rodín, a tiež svätého Pavla, prvého pustovníka, keďže Bratstvo anjelov strážnych majú na starosti pavlíni. 

A čo nám radia vo vzťahu k anjelom strážnym svätí?

Ak si pokúšaný, volaj k svojmu anjelovi strážnemu. Chce ti pomôcť oveľa viac, ako ty dokážeš pomôcť hocikomu. Ignoruj diabla a neboj sa ho. Trasie sa a uteká pri pohľade na tvojho anjela strážneho. (don Bosco)

Nezabudni, že strážny anjel, ktorý je stále s tebou, ťa nikdy neopúšťa, a to aj bez ohľadu na to, či robíš zlé skutky. (Páter Pio)

Ak si v stave, že sa nedokážeš modliť, ukry sa za svojho anjela strážneho a nechaj ho modliť sa namiesto teba. (sv. Ján Maria Vianney)

Sme ako deti, ktoré potrebujú svojho majstra, aby nás utešoval a viedol. Boh nám k tomuto dáva svojich anjelov, aby boli našimi učiteľmi a vodcami. (sv. Tomáš Akvinský)

Nie sme síce už deti, ale stále sa máme prečo modliť, zhovárať a radiť so svojím anjelom strážnym. Najlepšie už hneď teraz – a potom každú chvíľu!

Foto: pinterest.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *