Home » Archives » Veľká noc nám ukazuje cestu k osobnému stretnutiu s Kristom

Veľká noc nám ukazuje cestu k osobnému stretnutiu s Kristom

Ponúkame vám veľkonočný príhovor otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.

Drahí bratia a sestry!

       Kristus vstal! Kristus žije! Christos voskrese! Takýmito alebo podobnými pozdravmi sa na Veľkú noc zdravia kresťania rozličných národov a národností, rítov a denominácií. 

Je to prejav radosti z víťazstva Ježiša Krista nad smrťou a znak novej nádeje. Veď kvôli nášmu spojeniu s Kristom sme všetci povolaní k životu. „Ak sme s Kristom zomreli, s ním budeme aj žiť!“

       Tajomstvo dnešného sviatku má podstatný význam pre život každého kresťana. 

Máme pred sebou istý cieľ života a jasný smer nášho snaženia. Máme pevný bod, z ktorého sa pozeráme na skutočnosť sveta a života zo zorného uhla večnosti a spásy.

My, ktorí sme uverili Písmu, nemali by sme mať žiaden problém s dokazovaním si Kristovho zmŕtvychvstania. Máme však problém s vytrvalosťou v živote viery a s presvedčivosťou nášho svedectva. 

      Vo Svätom písme sa stretávame s veľkonočnými postavami, ktoré po tom, ako sa stretli so zmŕtvychvstalým Kristom, nemohli o tom mlčať. Všade vydávali svedectvo a ich svedectvo bolo presvedčivé. Ich spoločenstvo sa úplne zmenilo a úžasne vzrastalo. 

Čím to je, že my máme problém s vydávaním svedectva, ktoré by svet prijal? Ako to, že naše spoločenstvo nevzrastá? Možno je to preto, že sme ešte intenzívnejšie neprežili stretnutie so živým Kristom. Možno toto stretnutie stále iba hľadáme.

Pozrime sa, kto sa stretol s Kristom podľa svedectva Písma:

– Mária Magdaléna plná bolesti plače pri Ježišovom hrobe, pretože ho miluje.

– Ženy, ktoré sa ponáhľajú pomazať mŕtve telo, pretože to nestihli pri pohrebe. Ponáhľajú sa urobiť dobrý skutok.

– Emauzskí učeníci sú plní bolesti a sklamania, ale keď sa k nim pripája Kristus ako neznámy pútnik, otvárajú mu svoje srdcia. Počúvajú ho, keď im vysvetluje Písma. Keď ho pri lámaní chleba spoznávajú, nenechávajú si to pre seba – podobne ako ženy, aj oni utekajú s radostnou správou k apoštolom a tí ju v spoločenstve s inými prijímajú.

Kristus sa teda zjavuje tým, ktorí ho milujú, ktorí konajú dobro druhým, ktorí sú zhromaždení v jeho mene v spoločenstve živej Cirkvi, ktorá vydáva svedectvo o Zmŕtvychvstalom.

      A toto je rada aj pre nás, ak sa chceme stretnúť s Kristom. Pre radostné stretnutie s Kristom nestačí len hľadať dôkazy o jeho vzkriesení. Peter a Ján, ktorým tieto zvesti pripadali ako „babské reči“, utekali k hrobu, aby sa presvedčili, ale Ježiša nevideli. Presne opísali, kde ležali plachty… Všimli si každý jeden detail. Ale hľadať Ježiša nie je to isté, ako hľadať iba dôkazy pre svoju vieru. On sám nás presviedča o tom, že stretnutie s ním nie je priamoúmerné s našimi intelektuálnymi, fyzickými, dokonca ani morálnymi schopnosťami, ale je to dar jeho lásky k nám. 

„Deti, nemáte tu niečo na jedenie ?“ „ Hoďte sieť na druhú stranu – a v sieti uviazlo 153 rýb. „Tomáš, vlož ruku do môjho boku…! Ale hneď dodá: „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili!“ Myslím, že všetci poznávame v postojoch týchto evanjeliových postáv črty, ktoré nám Svätý Otec pápež František ponúka skrze SYNODÁLNU CESTU.

       Aj v prvotnej Cirkvi mali problémy. Boli prenasledovaní i kruto vraždení. Boli obviňovaní, upodozrievaní, nesmeli hovoriť v Ježišovom mene, aby sa nediali zázraky. Považovali však za nemožné viac poslúchať ľudí než Boha. Nemohli mlčať o tom, čo videli a počuli. 

Kto uverí v Krista, ten sa rozbehne za ním, aby sa ho zmocnil, a všetky lákadlá sveta začne považovať za bezcenný brak. Niežeby opovrhoval svetom, ale preto, že spoznal oveľa cennejšiu hodnotu. Pravú perlu.

Francúzsky spisovateľa André Frossard napísal knihu, v ktorej opisuje svoje osobné stretnutie sa s Kristom. Kniha nesie názov „Boh existuje, ja som ho stretol“. … Vezie sa autom s priateľom Vilhelmínom a ten ho požiadal, aby zastavil. Prechádzali okolo kostola ustavičnej poklony Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Frossard ho po chvíli nasleduje, až mu pohľad utkvie na monštrancii na oltári. V knihe opisuje tento moment ako chvíľu, keď sa kométa blúdiaca vo vesmíre dostáva na jej určenú kozmickú dráhu okolo Slnka…

      Bratia a sestry, i táto Veľká noc nám ponúka oveľa viac než obyčajné ALELUJA. Ukazuje nám cestu k osobnému stretnutiu so živým Kristom! Dáva nám jasnú orientáciu, vzpruhu a nádej na našej kozmickej dráhe v jeho blízkosti. Veľkonočné sviatky sú také bohaté, že to všetko, čo nám ponúkajú, nie je možné prijať za jeden deň. Pokúsme sa preto prežiť celé Veľkonočné obdobie v tomto duchu. Snáď potom poznáme dokonalejšie opravdivú radosť z plodov Kristovho vzkriesenia. 

Požehnané veľkonočné sviatky vám zo srdca želá a s láskou vás i vašich drahých otcovsky žehná                                                                                              + Ján   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *